Съдържание на страницата

Споделено

Забавна панда - на Влади с благодарност

Влади, търпението ти, подкрепата ти, помощта в трудните мигове - това са неоценими неща. Благодаря ти! Получаваш тази малка и красива (според мен) панда.

По-долу е показана схемата на "правене" на пандичката, но без детайлните обяснения за работа с векторни криви, слоеве, стилове и т.н. - все пак говорим за схема, нали?

Постъпкова анимация
Анимация

I. Рисуване

 1. Рисуваме главата.
  Използвани средства: Ellipse Tool; Layer Effects - stroke, inner glow; накрая добавяме слой с преливане от бяло към прозрачно.
  Рисуваме тялото.
  Използвани средства: Ellipse Tool; Layer Effects - stroke, inner glow.

  Фиг. 1
  Фиг. 1
 2. Следват ушите (два отделни слоя).
  Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - outer glow.
  Очите - четири слоя.
  Използвани средства: Pen Tool и Ellipse tool; Layer Effects - outer glow (за очите) и inner shadow (за зениците).

  Фиг. 2
  Фиг. 2
 3. Рисуваме долните лапи.
  Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - outer glow.

  Фиг. 3
  Фиг. 3
 4. Рисуваме горните лапи.
  Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - outer glow.

  Фиг. 4
  Фиг. 4

II. Последни доизкусурявания

 1. Рисуваме муцунката: нос и т.н. - общо четири слоя.
  Използвани средства: Pen Tool и Ellipse Tool; Layer Effects - stroke, outer glow, drop shadow.

 2. Добавяме слой с преливане от бяло към прозрачно за скриване на част от контура на тялото и... Готово!

  Фиг. 5
  Фиг. 5

Краен резултат

Панди DTH
Панда държи сърчице между лапите DTH Панда с бамбук и пеперудка DTH Панда петлистна детелинка DTH Панда с бамбук, водно конче и пеперудка DTH