Съдържание на страницата

Споделено

Бърза картичка

Adobe Photoshop предлага голями възможности дори и за рисуване. По-долу е показано как бързо може да се нарисува забавна картичка (или wallpaper).

Краен резултат
Краен резултат

I. Дъга.

 1. Стартирайте Photoshop и създайте нов файл с размери 1800 x 1300px
  Нека фонът да е бял (можете да го смените после с какъвто ви харесва)

 2. Изберете Ellipse Tool и направете голям овал, излизащ извън работния лист. Това ще е основния овал (base), на базата на който ще направим дъгата.

  Фиг. 1
  Фиг. 1
 3. Копирайте получения слой и преименувайте на lilac. Изберете Free Transform Path и увеличете размерите (ширина и височина) на 105% с неподвижна точка долния десен ъгъл. Преместете малко надясно (7-8 пиксела).

  Фиг. 2
  Фиг. 2
 4. Сега копирайте слой lilac, преименувайте на pink и повторете процедурата Free Transform Path отново със 105% и неподвижна точка долния десен ъгъл. Не забравяйте да преместите малко надясно (7-8 пиксела).
  Последователността вече е ясна, затова:
  - копирате слой pink, преименувате на red и повторяте действията
  - копирате слой red, преименувате на orange и повторяте действията
  - копирате слой orange, преименувате на yellow и повторяте действията
  - копирате слой yellow, преименувате на green и повторяте действията.
  Резултатът е няколко овала, застъпващи се плавно. Подредете слоевете както е показано по-долу. Готово, имате подготвена основа за дъгата.

  Фиг. 3 и 4
  Фиг. 3 Фиг. 4
 5. Позиционирате се на слой lilac и маркирате слой pink, след което избирате Select > Select Inverse и накрая щракнете на Add layer mask (виж по-горе къде е бутончето).

 6. Позиционирате се на слой pink, маркирате слой red, след което отново избирате Select > Select Inverse и накрая щракнете на Add layer mask.
  Вече сте насяно с идеята, затова повтаряте действията по двойки слоеве:
  - позициониране на слой red, маркиране на orange
  - позициониране на слой orange, маркиране на yellow
  - позициониране на слой yellow, маркиране на green
  - позициониране на слой green, маркиране на base
 7. За всички слоеве (lilac, pink, red, orange, yellow, green) избирате Layer > Layer style > Satin и въвеждате следните стойности за параметрите:
  - Blend mode: Screen, Color: ffffff
  - Opacity: 50%
  - Angle: 90
  - Distance: 15px
  - Size: 15px
  - Contour: Gaussian

 8. Време е за оцветяване. И така:
  - слой lilac получава: d1d1ff
  - слой pink: f0d1ff
  - слой red: ffd1d1
  - слой orange: fff0d1
  - слой yellow: ffffd1
  - слой green: d1ffd1

  Фиг. 5
  Фиг. 5
 9. Изчертавате една голяма елипса така,
  че да е по-голяма от дъгата.
  Оцветявате в бледосиньо (f0f7fd).
  Изчертавате и една по-малка под дъгата,
  леко наклонена, оцветена с e2effb.

  Фиг. 6
  Фиг. 6

II. Облачета.

 1. Изберете Ellipse Tool, начертайте овал, преминете в режим Add to shape area и импровизирайте с добавянето на други овали докато получите желания от вас контур на облаче.

  Фиг. 7 и 8
  Фиг. 7 Фиг. 8

  На полученият слой задавате следните стилови параметри:
  Layer > Layer style > Inner Shadow:
  - Blend mode: Multiplay, Color: 74bffc
  - Opacity: 20%
  - Angle: -90
  - Distance: 10px
  - Size: 10px
  - Contour: Cove - Shallow
  Layer > Layer style > Stroke:
  - Size: 1px
  - Position: Outside
  - Blend mode: Normal
  - Opacity: 50%
  - Fill Type: Gradient с начален цвят 66ADFD и завършващ FFFFFF

  Фиг. 9
  Фиг. 9

  - Style: Linear
  - Angle: 90
  - Scale: 100%

 2. Рисувате колкото и каквито облачета искате и ги позиционирате по ваше желание.

  Фиг. 10
  Фиг. 10

III. Клон и листа.

 1. Избирате Pen Tool в режим Shape layers и рисувате клон. Най-добре използвайте контрастна снимка на зимно дърво за да получите автентичен контур. Ако нямате подръка подобна - тогава впрегнете въображението си... Полученият слой оцветете в кафяво (82543C) и задайте следните стилови параметри:

  Layer > Layer style > Bevel and Emboss:
  - Style: Inner Bevel
  - Technique: Smooth
  - Depth: 100%
  - Direction: Up
  - Size: 10px
  - Angle: 90
  - Altitude: 30%
  - Gloss Contour: Linear
  - Highlight Mode: Screen, FFFFFF
  - Opacity: 75%
  - Shadow Mode: Multiplay, 000000

  Фиг. 11
  Фиг. 11
 2. Листата: избирате Custom Shape Tool и намирате сърце. Ако нямате точно такова - с леки корекции на кривите постигате желаната форма. Обикновените листа рисувате с помощта на Pen Tool. Получените слоеве оцветете имат едни и същи стилови параметри, а именно - цвят зелен (00CC66), както и:
  Layer > Layer style > Inner Glow:
  - Blend mode: Screen, Color: 74bffc
  - Opacity: 75%
  - Noice: 0%
  - Color: FFFFBE
  - Size: 20px
  - Range: 50%

IV. Влюбените птички.

 1. Птичките са еднакви, но огледални и в различен цвят.
  Като направите едната, другата ще е много лесна.
  И така, изберате Ellipse Tool, натискате клавиша Ctrl
  и правите окръжност (за главата) с диаметър около 266px.
  Обърнете внимание, че цялото тяло е със същата ширина!
  За тялото - от Custom Shape Tool избирате сърце и с
  леки корекции и добавяне на 3-4 контролни точки
  оформяте тялото.
  Рисувате елипса за едното крило, а другото оформяте
  с помощта на Pen Tool.
  Опашката оставям на вас да се досетите как е направена.
  С помощта на Pen Tool рисувате клюна, окото, веждата.
  За перчема - от Custom Shape Tool избирате спирала.

  Фиг. 12
  Фиг. 12
 2. Подреждате слоевете и идва ред на стиловете за тях, а именно (за главата, тялото, крилете и опашката) - оцветяване оранжево (FF9999), както и:

  Inner Shadow:
  - Blend mode: Screen, Color: FFFFFF
  - Opacity: 75%
  - Angle: 30
  - Distance: 30px
  - Size: 80px
  - Contour: Linear
  Bevel and Emboss:
  - Style: Inner Bevel
  - Technique: Smooth
  - Depth: 100%
  - Direction: Up
  - Size: 40px
  - Angle: 30
  - Altitude: 70%
  - Gloss Contour: Linear
  - Highlight Mode: Screen, FFFFFF
  - Opacity: 75%
  - Shadow Mode: Multiplay, CC0000
  - Opacity: 75%
  Stroke:
  - Size: 1px
  - Position: Outside
  - Blend mode: Normal
  - Opacity: 50%
  - Fill Type: Color
  - Color: CC0000

  Фиг. 13
  Фиг. 13

  СЪВЕТ: направете стиловете за един от слоевете, щракнете с десния бутон върху стила на слоя и изберете Copy Layer Style, след което се позиционирайте върху стила на другия слой и изберете Paste Layer Style :)

 3. Човката - оцветяване червено (FF0000), както и:
  Bevel and Emboss:
  - Style: Inner Bevel
  - Technique: Smooth
  - Depth: 100%
  - Direction: Up
  - Size: 10px
  - Angle: 90
  - Altitude: 30%
  - Gloss Contour: Linear
  - Highlight Mode: Screen, FFFFFF
  - Opacity: 75%
  - Shadow Mode: Multiplay, 000000
  - Opacity: 0% (Да, не е грешка! Нула е!)
  Satin:
  - Blend mode: Multiplay, Color: 000000
  - Opacity: 50%
  - Angle: 76
  - Distance: 15px
  - Size: 30px
  - Contour: Gaussian

 4. Перчем, око, вежда - цвят черен (000000) с контур (Stroke): 1px и Opacity 30%

 5. Групирате всички слоеве на птичката. За целта в палета Layers щраквате върху първия слой, натискате клавиша Shift и щраквате върху последния слой, след което избирате Layer > Group Layers.
  Получената група дублирате (Layer > Duplicate Group) и вече имате копие на птичето.
  ЦЯЛАТА група завъртате огледално по хоризонтала (Edit > Transform > Flip Horizontal) и премествате наляво.

 6. Промените във второто птиче са много малко, а именно:
  скриване/изтриване на слоя с перчема и на окото
  преместване на веждата на мястото на окото
  смяна на основния свят от оранжево (FF9999) на синьо (3399cc)
  промяна на ъгъла (Angle) на Inner Shadow от 30 на 120

Краен резултат

Влюбени птички
Влюбени птички