Съдържание на страницата

Споделено

Лесна картичка с коте

Adobe Photoshop предлага голями възможности дори и за рисуване.
По-долу е показано как много лесно може да нарисувате весела картичка с коте.

Краен резултат
Краен резултат

I. Тяло на котето.

 1. Стартирайте Photoshop и създайте нов файл с размери 400 x 400 px
  Нека фонът да е цветен, например лилав, защото ще рисуваме бяло коте.
  Накрая можете да смените цета и размера по ваш вкус.

 2. Изберете от Custom Shape Tool "капка" (Raindrop) и направете пропорционална фигура (за целта натиснете клавиш Shift и без да отпускате клавиша чертаете с левия бутон на мишката). Това ще е основата за тялото на котето, като височината е около 2/3 от тази на работното поле.

  Фиг. 1 и 2
  Фиг. 1 Фиг. 2
 3. Преминете в режим Direct Selection Tool и щракнете върху капката за да се визуализират контролните точки на кривата. Добавете още две точки, като за целта щракнете с десния бутон на мишката и изберете Add Anchor Point.

  Фиг. 3
  Фиг. 3
 4. Сега разместете леко контролните точки и наклона на кривите за да получите желаната форма на тялото на котето. Ако до сега не сте работили с криви и контролни точки, ще се убедите, че е много лесно и бързо се свиква.
  Готово, тялото е завършено и можем да скрием този слой временно (за целта в палета Layers шракнете върху оченцето пред слоя с тялото).

  Фиг. 4
  Фиг. 4

II. Глава.

 1. Както вече се досещате, главата на котето е направена с помощта на овал и предлаганите от Adobe Photoshop фигури (в случая са използвани капка - за носа, както и сърце - за ушите), и отново овал за очите. И така, на работа... Позиционирайте се в горната част на работното поле и увеличете видимостта на 300% с помощта на лупата.

  Фиг. 5 и 6
  Фиг. 5 Фиг. 6
 2. Изберете Ellipse Tool и начертайте овал с размери 93 х 72
  На полученият слой задавате следните стилови параметри:
  Layer > Layer style > Color Overlay цвят бяло (FFFFFF)
  Layer > Layer style > Stroke Size: 1px; Position: Outside; Blend mode: Normal; Opacity: 50%; Fill Type: Color FFFFFF

 3. Дясно ухо - изберете от Custom Shape Tool "сърце" и направете фигура с размери около 22 х 20. Завъртете фигурата огледално надолу (Edit > Transform Path > Flip Vertical), след което я завъртете надясно на 33 градуса (Edit > Transform Path > Rotate).
  На полученият слой задавате следните стилови параметри:
  Layer > Layer style > Color Overlay цвят FF6699
  Layer > Layer style > Stroke Size: 7px; Position: Outside; Blend mode: Normal; Opacity: 100%; Fill Type: Color FFFFFF

 4. Ляво ухо - дублирате получения слой и завъртате огледално по хоризонтала (Edit > Transform Path > Flip Horizontal), след което премествате вляво симетрично на другото ухо.

 5. Дясно око - изберете Ellipse Tool и начертайте овал с размери около 25 х 13. За зеницата направете кръгче с диаметър 8 пиксела. Оцветете зеницата в зелено (006633) и проверете дали този слой е над овала на окото. Сега преминете върху слоя с овала на окото, изберете Convert Point Tool и шракнете върху лявата контролна точка - така получавате заостряне на вътрешната част на окото. На този слой задавате следните стилови параметри:
  Layer > Layer style > Color Overlay цвят FFFFFF
  Layer > Layer style > Stroke Size: 2px; Position: Center; Blend mode: Normal; Opacity: 100%; Fill Type: Gradient с начален цвят 999999, краен цвят 000000, Style Linear, Angle 90, Scale 100%.
  Групирайте двата слоя (зеница и око).

 6. Ляво око - дублирате получената от предишната стъпка група и завъртате огледално по хоризонтала (Edit > Transform Path > Flip Horizontal), след което премествате вляво , близо до края на главата.

 7. Нос - изберете от Custom Shape Tool "капка" и направете фигура с размери около 14 х 10. Завъртете фигурата огледално надолу (Edit > Transform Path > Flip Vertical). На този слой задавате следните стилови параметри:
  Layer > Layer style > Color Overlay цвят CC0066
  Layer > Layer style > Stroke Size: 1px; Position: Outside; Blend mode: Normal; Opacity: 50%; Fill Type: Color CC0066

 8. Позициониране - групирате всички слоеве на главата (очи, уши, нос и т.н.), завъртате групата наляво (на -30 градуса), включвате слоя с тялото да е видим и позиционирате групата с главата. Слоят с тялото да е под групата с главата.

  Фиг. 7
  Фиг. 7

III. Опашка.

 1. Избирате Pen Tool в режим Paths и рисувате опашката - само няколко точки и лесно управление на наклона на кривата. В палетата "Paths" наименовайте направената крива (например, pashka).

  Фиг. 8
  Фиг. 8
 2. Преминете в палета "Layers" и под слоя с тялото направете нов празен слой. Сега настройките на четката: изберете свят бял и големина 15, плътност 100%. Преминете в палета "Paths", щракнете с десния бутон на мишката върху кривата на опашката и изберете Stroke Path... В отворилият се прозорец се убедете, че не е маркирано Simulate Pressure и натиснете бутон OK. Не е сложно, нали?

  Фиг. 9
  Фиг. 9

IV. Вместо заключение.

Допълнителната украса оставям на вашето въображение. Всичко зависи от желания ефект. Например, ако преместите опашката огледално вляво на тялото и нагласите очите и носа на котето... Варианти много, експериментирайте!

Краен резултат

Два варианта: с мишле и с птичка
Вариант с мишле Вариант с птичка