Съдържание на страницата

Споделено

И отново рисуване

Adobe Photoshop предлага много голями възможности за рисуване. Само малко търпение и можете да постигнете невероятно интересни ефекти. По-долу е показано как лесно можете да рисувате цветя.
Урокът акцентира върху две "хитрини", а именно:
- работа с криви и настройки на слоеве (layers)
- настройки на четка (brush).

I. Работа с криви и слоеве.

 1. Стартирайте Photoshop и създайте нов файл
  Нека за сега фонът да е бял, а после можете да го смените както ви харесва.

 2. Изберете Ellipse Tool и направете тънка вертикална елипса. Целта е да направим нещо като листо. Това ще е основата за чашката на цветето.

 3. Преминете в режим Direct Selection Tool и щракнете върху елипсата за да се визуализират контролните точки на кривата. Изберете Convert Point Tool и променете долната и горната контролни точки.

  Фиг. 1, 2 и 3
  Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3
 4. На така получената фигура задавате следните стилови параметри:
  Layer > Layer style > Color Overlay с цвят - по ваше желание (в примера е розово) и настройка на Blend Mode - Multiplay.

  Фиг. 4
  Фиг. 4
 5. Дублирате слоя и променяте настройката на новия слой: в палета Layers изберете Multiplay.
  Това е едната "хитринка", а с какъв цвят или преливащ ефект ще запълните слоя - вие избирате. Сменяйте настройките докато получите желания ефект.

  Фиг. 5
  Фиг. 5

II. Рисуване с криви и настройка "Fade" на четка.

 1. Създайте нов слой в палета "Layers" - върху него ще рисуваме с криви и четка. Преминете в палета Paths и създайте нова пътечка. Изберете Pen Tool и начертайте крива линия с начало "A" и край "B".

  Фиг. 6, 7 и 8
  Фиг. 6 Фиг. 7 Фиг. 8
 2. Преминете в палета Brushes и изберете четка с диаметър, например 9
  В настройките Shape Dynamics сменете контрола на Fade и въведете стойност 200. Обърнете внимание как се промени контрура на четката!

  Фиг. 9 и 10
  Фиг. 9 Фиг. 10
 3. С така направените настройки на четката "рисуваме". За целта щракнете с левия бутон на мишката върху действие "Stroke path with brush" и... Готово! Начертахме "изтъняваща" крива. Обърнете внимание, че линията става по-тънка в посока към крайната точка (точка "B").

  Фиг. 11 и 12
  Фиг. 11 Фиг. 12

III. Вместо заключение: въображежние и експерименти.

Това бяха двете "хитринки" - настройка "Fade" на четката и настройките на слоевете. Оттук нататък действайте според поставената от вас самите цел. Допълнителната украса оставям на вашето въображение. Всичко зависи от желания ефект. По-долу са дадени няколко рисунки, направени само с по-горе описаните действия. Варианти много, експериментирайте. Успех!

Фиг. 13, 14 и 15
Фиг. 11 Фиг. 12 Фиг. 12

Краен резултат

Стилни розови цветя
Стилни розови цветя