Съдържание на страницата

Споделено

Мартеница „Пижо и Пенда" - за Ива с много обич

Да се направи истинска мартеница, и то красива, весела, оригинална, е много по-сложно, отколкото да се "нарисува" и то с Adobe Photoshop.

По-долу е показана схемата на "правене" на мартеничка "Пижо и Пенда", но без детайлните обяснения за работа със слоеве, векторни криви, стилове и т.н.

Постъпкова анимация и краен резултат
Анимация Краен резултат

I. Рисуване на Пенда

 1. Рисуваме тялото.
  Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - stroke, inner glow; накрая добавяме малко светлосенки.

 2. Рисуваме ръката и колана (два отделни слоя).
  Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - stroke, bevel and emboss.

  Фиг. 1 и 2
  Фиг. 1 Фиг. 2
 3. Рисуваме главата.
  Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - stroke, bevel and emboss.

 4. Рисуваме лицето: очи, бузки и усмивка.
  Използвани средства за очите: Ellipse Tool; Layer Effects - stroke, bevel and emboss.
  За бузките: Ellipse Tool; Layer Effects - outer glow.
  За усмивката: Pen Tool; Layer Effects - stroke.

 5. Рисуваме шапката.
  Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - stroke, inner glow.

  Фиг. 3 и 4
  Фиг. 3 Фиг. 4

II. Рисуване на Пижо.

 1. Рисуваме тялото.
  Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - stroke, inner glow.

 2. Рисуваме ръката и колана (два отделни слоя).
  Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - stroke, bevel and emboss.

  Фиг. 5 и 6
  Фиг. 5 Фиг. 6
 3. Рисуваме главата.
  Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - stroke, bevel and emboss.

 4. Рисуваме лицето: очи, бузки и усмивка.
  Използвани средства за очите: Ellipse Tool; Layer Effects - stroke, bevel and emboss.
  За бузките: Ellipse Tool; Layer Effects - outer glow.
  За усмивката: Pen Tool; Layer Effects - stroke.

 5. Рисуваме шапката.
  Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - stroke, inner glow.

  Фиг. 7 и 8
  Фиг. 7 Фиг. 8

III. Последни доизкусурявания.

 1. Рисуваме финалните детайли:
  малките ръце - тези слоеве са най-отдолу и не изискват финна работа с векторите; само, колкото да се оформят и маркират.
  Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - stroke, bevel and emboss.

 2. Добавяме завършващата вързанка на мартеничката и... Готово!

  Малък вариант
  Малък вариант

Краен резултат

Мартеница DTH
Мартеница DTH