Съдържание на страницата

Споделено

Семпла картичка

Как с Adobe Photoshop да си направим семпла картичка. При това много лесна за модификация в зависимост от повода. По-долу е показана новогодишна версия, но вариантите са много. И така, на работа.

Краен резултат
Нова година 2008

I. Фон (основа на картичката)

 1. Създайте нов файл с размери 850 на 600 px.
  Това е горе-долу хоризонтален формат A4 при 72 dpi (842x595).

 2. Създайте правоъгълник (използвайте Rectangle Tool) със същите размери (или малко по-голям), който да покрива листа.
  Използвам правоъгълник защото много лесно може да се коригира размера и/или цвета.
  Наименовайте го, напр. BG-colored.

 3. Приложете Gradient Overlay със следните параметри (фиг. 1а):
  - Blend mode: Normal
  - Opacit: 100%
  - Style: Linear
  - Angle: 90
  - Scale: 100%

  За преливането използвайте два нюанса на желания от вас цвят.
  В примера са следните (фиг. 1б):
  - в началото (0%) и в края (100%) 000033
  - в средата (50%) 333399

  Можете да променяте преливането:
  - или като смените параметрите на Gradient Overlay,
  - или като използвате Adjustments -> Hue/Saturion

  Фиг. 1а
  Фиг. 1а
  Фиг. 1б
  Фиг. 1б

II. Вертикални линии на картичката

 1. С помощта на Line Tool с дебелина 1px и цвят бял (FFFFFF) направете вертикална линия в левия край на листа.
  Дублирайте в същия слой линията на отстояние 25px от първата.
  Повторете докато запълните листа.
  Слоят с линиите е над основния BG-colored.
  Наименовайте (напр. LINES)
  Конвертирайте слоя с линиите в Smart Object (фиг. 2)
  По този начин си осигурявате възможности за: коригиране на дебелината на лините и/или отстоянието между тях и/или основният цвят, както и на параметритете на прилаганите в последствие филтри.

  Фиг. 2
  Фиг. 2
 2. Приложете Filter -> Blur -> Gaussian Blur с параметър 1,7 (фиг. 3).
  Сменете Blending mode на Soft Light.

  Фиг. 3
  Фиг. 3

III. Джоб на картичката

 1. С помощта на Ellipse Tool направете окръжност с размери 32х32 px.
  В същия слой дублирайте окръжността по вертикала докато запълните височината на картичката.
  Пак в същия слой чрез Rectangle Tool добавете правоъгълник, минаващ през центъра на окръжностите (фиг. 4).

  Фиг. 4
  Фиг. 4
 2. Наименовайте слоя (напр. Ellipses), разположете го над слоя с вертикалните линии.
  Сменете параметъра Fill на 0%

  Добавете ефект Drop Shadow със следните параметри (фиг. 5):
  - Blend Mode: Multiply
  - Color: 000000
  - Opacity: 80
  - Angle: 30
  - Distance: 10
  - Spread: 0
  - Size: 13

  Фиг. 5
  Фиг. 5
 3. Групирайте слоя (ctrl + G).
  Наименовайте групата (напр. CIRCLES).
  Това ще ви даде възможност да направите маска без да променяте гладките криви.
  Изберете групата (не слоя) и натиснете Add Layer Mask
  С помощта на мека четка или Gradient Tool "скрийте" горната и долната част от нея (фиг. 6)

  Фиг. 6
  Фиг. 6

IV. Картинка

Тук вече изборът е изцяло ваш.
В описания пример (новогодишна картичка) използвах снежинка.
Целта е да картинката "да се подава" (излиза) от джоба на картичката.

 1. И така, избирате векторно изображение и го направете достатъчно голямо.
  Отделете го в самостоятелна група; наименовайте групата (напр. IMAGE)
  Това ще ви даде възможност лесно да сменяте картинката.
  За цвят изберете центра (50%) на Gradient Overlay на основния фон - в примера това е 333399

 2. Параметри на слоя с картинката, не на групата (фиг. 7):
  a. Drop Shadow:
  - Blend Mode: Multiply
  - Color: 000000
  - Opacity: 80
  - Angle: 65
  - Distance: 35
  - Spread: 10
  - Size: 30

  b. Stroke:
  - Size: 16
  - Position: Outside
  - Color: FFFFFF

  Фиг. 7а
  Фиг. 7а
  Фиг. 7б
  Фиг. 7б
 3. Разположете групата под тази на джоба (CIRCLES)
  Изберете групата IMAGE и натиснете Add Layer Mask.
  Маркирайте слой Ellipses от групата на джоба, щракнете върху маската на група IMAGE и залейте с черен цвят. (фиг. 8)

  Фиг. 8
  Фиг. 8

V. Текст

В лявата част на картичката разположете текста и задайте следните параметри:
a. Drop Shadow:
- Blend Mode: Multiply
- Color: 000000
- Opacity: 80
- Angle: 65
- Distance: 5
- Spread: 0
- Size: 10

b. Color Overlay: FFFFFF

Краен резултат

Променяйки цвета на фона и на картинката можете направите различни картички.

Картички DTH
Картичка със снежинка за 2008 г. DTH Картичка с елхичка за 2008 г. DTH Картичка с Пижо и Пенда за Баба Марта DTH Картичка с украсени яйца за Великден DTH