Съдържание на страницата

Споделено

Малката панда

След като беше показана схемата на ризуване на Забавната панда, последваха запитвания за друга такава.

Реших, че допълването на рисунката с бебе-панда е най-лесния вариант да отговоря на молбите. По-долу е показана схемата на "правене" на бебето-панда, но без детайлните обяснения за работа с векторни криви, слоеве, стилове и т.н. - все пак е само схема. Освен това, крайната композиция ще зависи от Вашите предпочитания.

Постъпкова анимация
Анимация

Рисуване

 1. Рисуваме схемата на тялото.
  Използвани средства: Ellipse Tool и Rectangle Tool.
  Със синьо и зелено са показани фигурите, които ще се "изваждат" за да се получи тъмната част на тялото.

  Фиг. 1 и 2
  Фиг. 1 Фиг. 2
 2. Следва главата.
  Използвани средства: Ellipse Tool.
  Добавяме окръжност (показана е с червен контур) към светлата част на тялото.
  Поставяме полученият слой под тъмната част на тялото.

  Добавяме горните лапи.
  Използвани средства: Pen Tool.
  Полученият слой e под тъмната част на тялото.

  Ушите.
  Използвани средства: Ellipse Tool.
  В слоя с горните лапи добавяме две окръжности за ушите.

  Фиг. 3, 4 и 5
  Фиг. 3 Фиг. 4 Фиг. 5
 3. Опашката - два слоя.
  Използвани средства: Ellipse Tool.
  Добавяме окръжност, която е малко над светлата част на тялото.
  Дублираме слоя и го преместваме надолу и наляво (показано е с червен контур).
  На опашката може да добавите ефект Stroke или Outher Glow.
  "Скриващият" слой няма никакви ефекти освен, че е със същият цвят като на тялото.

  Очите - три слоя.
  Използвани средства: Pen Tool и Ellipse Tool.
  Най-долният слой e с неправилна форма и цвят като на тъмната част на тялото.
  Средният слой е от две окръжности, цвят - черно, Outher Glow за лек оттенък.
  Най-горният е от две малки бели окржности.

  Муцунката - два слоя.
  Използвани средства: Ellipse Tool.
  И двата слоя са модифицирани елипси.
  Нослето е черно, а на муцунката е добавен ефект Stroke.

  Фиг. 6,7 и 8
  Фиг. 6 Фиг. 7 Фиг. 8

Краен резултат

Бебе-панда - DTH
Бебе-панда, пеперудка и водно конче DTH Панда с бамбук и до нея бебе-панда DTH