Съдържание на страницата

Споделено

Базови трансформации и дъги

Често ме питаха как се прави дъга/сянка или как правя цветя.
Накрая реших да го напиша за да не се повтарям.
Показаното по-долу не е за съвсем начинаещи.

Необходими са умения за работа с елементи (Shapes), криви (Path), слоеве (Layers), групиране и т.н., и т.п.
За някои показаното тук няма да е ново, други вероятно имат свои методи за подобни неща. Не претендирам за уникалност и/или универсалност в подхода.

И така, стартирайте Photoshop и създайте нов файл.

I. Трансформация "Inflate".

 1. Изберете Ellipse Tool и направете окръжност. Приложете трансформацията Inflate (Edit > Transform > Warp) с параметри Bend: -20%, H: 0%; V: 20%.
  А сега направете в друг слой вертикална елипса и приложете същата трансформация.
  Обърнете внимание как се различават крайните резултати.
  При хоризонтална елипса ще е друга трансформираната елипса.
  Поиграйте си и с параметрите на Bend, H, V.
  Много идеи ще ви хрумнат.

  Фиг. 1 и 2
  Фиг. 1 Фиг. 2
 2. Създайте нов слой и направете вертикална елипса.
  Приложете трансформацията Inflate с параметри Bend: -40%, H: 0%; V: 40%.
  Изберете Direct Selection Tool и преместете централната долна контролна точка нагоре.
  Получи се нещо като венчелистче.

  Фиг. 3
  Фиг. 3

II. Цвете.

 1. Обикновено цветята ги рисуват с пет венчелистчета.
  Кръгът е 360°. Затова, 360° : 5 = 72°. Т.е. ъгъла на завъртане зависи от броя на венчелистчетата.
  Ако са 4 - тогава 90°, ако са 5 - тогава 72°, ако са 6 - тогава 60° и т.н.
  Превключете на Path Selection Tool, изберете гладката крива венчелист.
  Копирайте (Ctrl+C) и добавече в същия слой (Ctrl+V)
  Изберете централната горна контролна точка и завъртете около нея на 72°
  А сега командите: Ctrl+C, Ctr+V, Ctr+Shift+T
  Описаната последователност от клавишни команди е за MS Windows. Ако ползвате Mac, тогава се включва и клавиша Fn

  Фиг. 4
  Фиг. 4
 2. Превключете на Path Selection Tool
  Приложете трансформацията Twist (Edit > Transform > Warp) с параметри Bend: 50%, H: 0%; V: 0%.
  Варирайте с параметрите на Bend, H, V.
  Ще получите различни варианти.

  Фиг. 5
  Фиг. 5

III. "Хитрите" дъги.

 1. Приплъзване без трансформация

  Използването на дъги е често налагащ се елемент. Може да е декоративна дъга или дъга тип "сянка".
  Ако ви е нужна декоративна дъга, тогава използвайте метода "изваждане" (Intersection).
  Ако е от тип "сянка" - по възможност използвайте метода "приплъзване".
  Изберете Ellipse Tool и направете окръжност. Дублирайте в същия слой и преместете, например, малко наляво (приплъзване вляво). Т.е. разположете втората окръжност така, както ви е нужно.
  Отделете преместената окръжност в самостоятелен слой, разположете слоя под оригиналната и оцветете в контрастен цвят.
  В примера по-долу това са 5 групи "дъги", получени чрез "приплъзване без трансформация". Всяка група се състои от два слоя с окръжности/елипси.

  Фиг. 6
  Фиг. 6
 2. Приплъзване с трансформация

  Вече се досещате какво е това.
  Втората окръжност/елипса, която ще бъде отделена в долния слой, се променя - обикновено се уголемява. Освен това, може да бъде преместена не само по хоризонтала, но и по вертикала. Например: 5-6 стъпки вляво и 2-3 надолу.

  Трансформация след отделяне в слоеве.
  Често се случва - вече сте отделили елементите и ви хрумва да промените кривите. Например, не окръжност, а да е елипса.
  За щастие, новата версия на Adobe Photoshop предлага едновременен избор на елементи от различни слоеве и промяната им с едно действие. В предишните (например, Adobe Photoshop CS3) това беше невъзможно.
  За целта в палета Layers избирате слоевете, които ви трябват, превключвате на Path Selection Tool (клавиш A), избирате елементите, които ще трансформирате и едновременно в различните слоеве променяте еднакво елементите.
  В примера по-долу, две окръжности са едновременно променени в елипси.

  Фиг. 7
  Фиг. 7

  А сега внимателно разгледайте примера по-долу.
  Някои окръжности са уголемени, други елементи са елипси и не са променяни по размер, но са завъртяни.
  Всичко зависи от ефекта, който искате да се получи.
  Показаната по-долу "схема" е всъщност "главата" на една овчица. И всяка "хитра" дъга е получена чрез трансформация.

  Фиг. 8
  Фиг. 8

Вместо заключение: въображежние и експерименти.

Опитвайте различни методи - само приплъзване, трансформация и приплъзване; с изваждане или многослойно. Всичко зависи от рисунката.

По-долу са крайните резултати:
- на овцата (дъги с трансформации);
- на малката алпака (дъги само с приплъзване).

Овчица
Овчица - Дъги с трансформации
Малка алпака
Малка алпака - Дъги само с приплъзване