Съдържание на страницата

Споделено

Спящо коте върху книжки

Adobe Photoshop предлага много голями възможности за рисуване.
Показаното по-долу не е за съвсем начинаещи.

Необходими са умения за работа с елементи (Shapes), криви (Path), четки (Brush), слоеве (Layers), групиране, трансформации и филтри, познаване на командно меню и команден ред, и т.н., и т.п.
За някои от тези неща можете да разгледате предишните уроци.

И така, стартирайте Photoshop и създайте нов файл.
Нека за сега фонът да е бял, по-късно винаги можете да го смените както ви харесва.

Краен резултат
Краен резултат

I. Книги.

 1. Изберете Rectangle Tool и направете правоъгълник (за корицата). Към него добавете още два - за листовете и капителбанда. В резултат получавате един слой с три гладки криви в него.
  От командното меню изберете Edit > Transform > Warp, като за настройки на Warp използвате: вид Arch, посока хоризонтална и Bend = 50

  Фиг. 1
  Фиг. 1
 2. Създайте нов слой, в който маркирате зона, по-голяма от корицата на книгата. Залейте с цвят RGB: 252, 242, 217.
  От командното меню изберете Filter > Artistic > Rough Pastels, като за настройки използвайте: Texture: Brick, Scaling: 60%, Relief: 20, Light: Top и маркирайте Invert. По подразбиране Stroke Length е 6, а Stroke Detail е 1. Можете да нагласите настройките така, както ви подхожда.
  Получихте слой "имитация на страници".

  Фиг. 2
  Фиг. 2
 3. Отделете елементите на корица, капителбанд и листове в различни слоеве.
  Слоят "имитация на страници" прикачете към слоя "хартия" като използвате Create Clipping Mask или десния бутон на мишката.

  Фиг. 3
  Фиг. 3
 4. Корицата на книгата можете да създадете чрез:
  - "изваждане" на една гладка крива от друга такава и добавянето на две малки окръжности (Adobe Photoshop CS3).
  - "изтриване" на една контролна точка от кривата; за останалата част използвайте от командния ред Stroke 8-10px, с допълнителни настройки round, center (Adobe Photoshop CC).
  Капителбанд залейте в черно.

  Фиг. 4
  Фиг. 4
 5. Групирайте слоевете и наименовайте, например: Group Book 1.
  Завъртете групата хоризонтално на 180 градуса.
  Дублирайте 5 пъти (общо 6 книги).
  Променете размера на всяка книга и оцветяването на корицата.

  Книжки
  Книжки

II. Спящо коте.

 1. Глава.
  Изберете Ellipse Tool и направете хоризонтална елипса и приложете трансформацията Inflate (Edit > Transform > Warp) с параметри: Warp: Inflate; Bend: -20%, H: 0%; V: 20%.
  Залейте с цвят RGB: 252, 242, 217 (основен цвят на котето).

  Фиг. 5
  Фиг. 5
 2. Уши.
  Направете вертикална елипса. Точките на малката ос преместете надолу.
  Залейте с основния цвят на котето.
  Дублирайте слоя и намалете. Залейте с цвят RGB: 246, 218, 157 (тъмен цвят на котето).

  Фиг. 6
  Фиг. 6
 3. Това е лявото ухо. Групирайте двата слоя и леко завъртете в посока, обратна на часовниковата.
  Разположете групата под слоя на главата.
  Дублирайте групата и ротирайте огледално по хоризонтала - това е дясното ухо.

  Метод "сянка"
  Дублирайте главата и залейте с тъмния цвят на котето.
  "Тъмната глава" разположете под слоя на светлата и преместете малко надолу и надясно - получавате "сянка" на главата.

  Фиг. 7
  Фиг. 7
 4. Очи и носле.
  Направете малка окръжност и "извадете" от нея голяма окръжност.
  Получената дъга залейте с цвят RGB: 265, 142, 104.
  Завъртете дъгата надясно на около 15 градуса (това е дясното оченце).
  Дублирайте и ротирайте огледално по хоризонтала - това е лявото оченце.
  Направете хоризонтална елипса и залейте с цвят RGB: 234, 162, 155.


  Долната точка на малката ос "нулирайте" с Convert Point Tool - това е нослето.
  Разположете слоевете с очите и нослето над главата и центрирайте.
  Групирайте всички елементи и групи на главата в една група и наклонете цялата група надясно.

  Фиг. 8
  Фиг. 8
 5. Тяло.
  Направете окръжност почти колкото главата и променете контролните точки чрез удължаване и промяна на наклона на най-дясната точка.
  Залейте с основния цвят на котето.

  Фиг. 9
  Фиг. 9
 6. Лапички.
  Направете тясна елипса, завъртете по посока на часовниковата стрелка и променете контролните точки.
  Залейте с основния цвят на котето (предна лапичка).
  Дублирайте лапичката и преместете слоя под главата, като преместите и самата лапичка надясно.
  За предната лапичка приложете метод "сянка".
  Групирайте и разположете групата над тялото.
  Направете окръжност и залейте с основния цвят на котето.
  Използвайте метод "сянка".

  Фиг. 10
  Фиг. 10
 7. Опашка.
  Има различни варианти за това как да направите опашката:
  - можете да нарисувате линия и да използвате ефект Fade на четката;
  - можете да използвате Rounded Rectangle Tool и да приложите няколко трансформации Warp, например Flag, после Custom, накрая да коригирате няколко точки от фигурата;
  - можете да използвате готов елемент от вградената библиотека на Photoshop и да променяте контролните точки от фигурата.

  Фиг. 11
  Фиг. 11
 8. Коте и книжки.
  Внимателно подредете групираните части на котето и тези на книжките.

  Фиг. 12
  Фиг. 12

III. Саксии с цветя.

 1. Стойка за саксии.
  Използвайте Rounded Rectangle Tool, както и метод "сянка"
  Вертикалните залейте с тъмнокафяво, хоризонталните с по-светлокафяво , а за "сянката" още по-светъл цвят.

  Фиг. 13
  Фиг. 13
 2. Саксия.
  Използвайте Rectangle Tool, както в един слой направите два правоъгълника.
  Приложете трансформацията Edit > Transform > Perspective, с промяна в долната част навътре.

  Фиг. 14
  Фиг. 14
 3. Подложка за саксия и светли зони.
  Използвайте Rounded Rectangle Tool, както в същия слой през центъра извадите правогълник.
  Преместете горната част на саксията в слоя на подложката.
  В трети слой използвайте Ellipse Tool и направете малки елипси.

  Фиг. 15
  Фиг. 15

  Оцветяване.
  Подложката и горната част на сакцията залейте с тъмно червено (RGB: 143, 26, 19).
  Саксията в по-светъл цвят (RGB: 194, 39, 45).
  Светлите зони залейте в бяло, като параметрите на слоя са: Overlay, Fill: 50%.

  Фиг. 16
  Фиг. 16
 4. Цветя.
  Можете да използвайте Ellipse Tool или мека четка с различен диаметър - каквото предпочитате.
  В три разслични слоя с различни нюанси на зелено запълвате цветето.
  Найсветлия слой е най-отгоре.
  Групирайте заедно със саксията

  Фиг. 17
  Фиг. 17

  По наналогия и според желанието си направете още три саксии.
  Аз използвах елемент от библиотеката Starburs, който модифицирах и елипса, от която направих листо.
  За стеблата използвах гладка крива (Path) и мека четка (Stroke Path).
  За кактуса - елипси с различна големина.

  Фиг. 18
  Фиг. 18

IV. Композиция.

 1. Разположете стойката със саксиите вдясно от котето с книгите.

  Фиг. 19
  Фиг. 19
 2. Направете голяма окръжност, като слоя е най-отдолу.
  Залейте с RGB: 238, 221, 204.

  Фиг. 20
  Фиг. 20

  Добавете Gradien Overlay с параметри:.
  Blend Mode: Multiply
  Opacity: 100%
  Gradient: from 660000 (opacity: 100%) to FFFFFF (opacity: 0%).
  Style: Linear
  Angle: -30

  Фиг. 21
  Фиг. 21

Вместо заключение: въображежние и експерименти.

Използвайте различни цветове, различни елементи или настройки. Всичко зависи само от Вас.

Варианти много, експериментирайте. Успех!

Вариант от урока
Вариант от урока
Азиатски вариант
Азиатски вариант