Съдържание на страницата

Мастило

Пътят на сълзите

как провокират старите рисунки

Дълго се мъчих с това, което не умея. А не умея да живея по тертип, по шаблон. А те, Шаблоните, всяка сутрин и всяка нощ, строени в редичка, ми повтарят:

Мишле - DTH

— Или ще ни обикнеш и приемеш завинаги, или ще ти преградим пътя!

— Странен избор — им казах. — Излиза, че при всяко положение трябва да стана това, което не съм всъщност?

— Глупости — отвърнаха Шаблоните. — И без това ще те направим такава, каквато трябва да си...

Обърках се от думите им, слисах се. И изведнъж видях мишка. Малка, сива мишка, а от очите й капят сълзи. И във всяка търкулнала се сълза - моето отражение.

Тогава бързо се превърнах в мишка и хукнах към онзи край на поляната, който беше моето спасение!

Шаблоните ме наблюдаваха учудени и преизпълнени с недоумение. Защото те все още не знаеха как да преградят пътя на бягащата мишка. Как да изтрият пътя на сълзите...

Protected by Copyscape