Съдържание на страницата

Корици

Информационно моделиране на устойчивото развитие

монография
д-р Владислав Тодоров

ISBN: 978-619-91444-0-4
ISBN: 978-619-91444-1-1 pdf