Съдържание на страницата

Корици

Управленски информационни системи

I част с увод в теория на информацията
д-р Владислав Тодоров

ISBN 10: 954-332-019-5
ISBN 13: 978-954-332-019-5