Съдържание на страницата

Сайтове

Втора версия на Dance History - История на спортните танци

[музеен експонат]

Изпълнение: HTML концепция, CSS, графичен дизайн, българска и английска версии.

Правило: желанието на клиента е с предимство.
Отново достъпен на адрес: dancehistory.trueillusion.bg