Съдържание на страницата

Символи

VIII Световно отборно първенство по шахмат за незрящи и слабовиждащи, 20-31 юли 2018 г.

Графичен дизайн на символ, рекламни материали, папки, табели и друга документация.