Съдържание на страницата

Етно-арт

Етно-мотиви - Америка - Перу

Мотив от чаша (VI - IX век)
Мотив от чаша
Култура Моче - килим (VIII век)
Моче - килим
Култура Чиму - тъкан (XI - XIV век)
Чиму - тъкан
Култура Чиму - килим (XI - XV век)
Чиму - килим