Раздел: Описание на играта "Аделантадо. Книга 1" - ADIANAM Red Hot SpotСъдържание на страницата

Раздел: Опит

Навигация на страниците в раздела

Аделантадо. Трилогия. Книга първа.

Анотация

В загадъчния свят на тропиците на Южна Америка ще търсите златото и артефакти на индианците.
А историята започва в Испания, където кралицата възлага на предания аделантадо Дон Диего Де Леон да намери и спаси изчезнала експедиция, изпратена да завоюва територии и злато. Но алчния министър иска да си присвои лаврите на спасител, a и не само тях. Той се среща с главореза командор Пабло Родригес и му заръчва първи да изпълни кралската мисия.
И така, двамата герои потеглят на път...

Аделантадо. Трилогия. Книга първа.

Пояснение

Тук няма да намерите постъпково описание на преминаването на играта. А и това е безсмислено за подобен тип игри. Целта ми е да опиша местоположението на "скритите обекти", като си позволих няколко препоръки и малки хитринки, които биха били от полза.

Играта предлага четири режима: сложен, нормален, прост и релакс. Различават се не само по скорост на придвижване на "противника" (командор Пабло Родригес), но и в наличието на подпомагащи обекти (разрушена сграда и други).

Adelantado (испански: първопроходец) - титул на конквистадор, изпращан от краля с изследователска и завоевателна мисия извън пределите на Испания. В описанието по-долу е използвано разпространеното в българския разговорен език конквистадор.

Цели на играта

 • Основни задачи - за всяко ниво (глава от книгата) те са не повече от три:
  1. да се събере определено количество злато;
  2. да се завладее нова територия;
  3. да се намерят и спасят оцелелите хора.
 • Ресурси: да се натрупат много ресурси (дърва, храна и др.) - увеличава общия брой събрани точки.
 • Скрити обекти: да се открият всичките.
 • Време: да се изпревари съперника командор Пабло Родригес - но не и в режим "релакс".

Общи насоки

Help: Не пропускайте да прочетете "помощта" - има много ценни съвети. Достъпни са по всяко време на играта (символа "въпрос" в долната лява част на екрана).

Екран. Ако искате да проследите къде е вашият герой (конквистадор Дон Диего Де Леон) - щракнете с левия бутон на мишката върху образа му (в долния ляв ъгъл на екрана). Ако искате да се придвижите по терена - в "помощника" е описано използването на десния бутон на мишката, но аз предпочитам да щракна два пъти с левия и точката, в която това е направено, веднага се измества в центъра на екрана. Удобно е не само заради малките разстояния, но и за по-прецизно позициониране.

Територията на играта е два типа: основна зона и "допълнителни зони" (съкратено Д.З.) - до тях се стига чрез преминаване през "тунел". Обикновено това са неголеми терени, пещери, пирамиди и други подобни.

Периодично оглеждайте основния терен: понякога край брега се появяват "подаръци" - дъски. Събирайте тези дъски, както и узрелите плодове от храстите - това може много да ви помогне в критични моменти.

Първо разбивайте делвите: може да намерите рубин, който увеличава скоростта на придвижване, а после събирайте златото от счупените делви.

Първо разбивайте бъчвите: в тях може да намерите храна или пари, а след това стройте близкостоящите до тях обекти - може да закрият бъчвата или намереното в нея.

Не се доверявайте изцяло на "съветите", които получавате! В повечето случаи те са съвсем уместни, но не винаги. Например: четири или пет работника са заети със строеж и моментално се появява предупреждението "Има нужда от още работници!".

Ако искате да строите/ремонтирате два или повече съседни обекти, по-добре използвайте само един/два работника - така другите ще събират ресурси. За целта избирате един обект за строеж/ремонт и изчаквате малко да го завършат. След като се поотдалечат от него - избирате втория обект и същите работници се захващат с него. Този съвет не важи за началото на дадено ниво - обикновено тогава всички работници са свободни.

Събирането на злато в пещерите обикновено е свързано с разбиването на много делви и евентуално на сталагмити. А между делвите има и отделни купчинки злато. Аз предпочитам следната тактика: в едната посока на придвижване разбивам делвите (последователно маркирам поредицата делви), а после в обратната посока събирам всичко по пътя (пак с последователно маркиране този път на златото). Така става малко по-бързо. :) Същото важи и за групирани делви по терена или около олтара (или бъчви с провизии).

Скрити обекти

Видове скритите обекти

Видове - скритите обекти (съкратено С.О.) са четири типа:

 1. писмо (или лист от някакъв дневник).
 2. злато.
 3. рубин (увеличава скоростта на придвижване).
 4. индианска плочка.
Характерни места

Характерни места за откриване на С.О.:

 1. Палма: разпознава се по светлия цвят на листата - като че ли е изсъхнала.
 2. Дърво: листата са обагрени в малко по-червен цвят.
 3. Храст: няма определен критерий освен факта, че "бодливите" храсти не крият нищо.
 4. Сталагмит: няма определен критерий, но по-долу са описани под кои от тях може да се намери нещо.
 5. Ако при позиционирането на дом на дървосекача някое дърво от покриваната зона не се оцвети в зелено - там има С.О.
 6. Ако при преглед на терен (например: придвижване на курсора над храсти) се появи "червена въпросителна" - там има С.О.
 7. Ако при преглед на обекти (например: придвижване на курсора над дървета) се появи "въпросителна" - там има С.О.
пример

ВНИМАНИЕ: не взимайте частта от артефакта ако не сте събрали всички С.О.

Почти във всяка гъста гора, която подлежи на изсичане (т.е. трябва да бъде построен или ремонтиран дом на дървосекача), се намира "скрит обект". Обикновено те се откриват малко преди изсичането на цялата гора. Затова е препоръчително да се обхождат тези места в края на епизода, след "откриването" на частта от златния артефакт.

"Откриването" на частта от артефакта води до победа по време и, следователно, играчът вече спокойно може да обиколи целия терен и да досъбере липсващите скрити обекти, а през това време се натрупват и ресурси. :)

Местоположение на С.О.

По-долу са описани местата на С.О., но не и стратегията и/или начина на минаване на нивото - всеки играч сам решава как да постигне целите. За някои нива има и "препоръки". Обектите са подредени по реда на разкриването на територията, с изключение на тези, които могат да се вземат накрая (в резултат на изсичане на горите).

Глава 1, част 1 (ниво 1) - Обучително ниво

Общ брой С.О. един - писмо; в гората на дървосекача.

Глава 1, част 2 (ниво 2)

Общ брой С.О. един - писмо; в първата гора на дървосекача.

Глава 1, част 3 (ниво 3)

Препоръки: докато чакате работниците да си свършат задачите - изсичайте храсти с цел репетиция за следващото ниво.

Общ брой С.О. 6 (шест).

 • С.О.1 - писмо; Д.З. - най-големия сталагмит вляво на вазата.
 • С.О.2 - рубин; палма в края на гората след построяване на кула.
 • С.О.3 - писмо; единичен храст между палмите край брега (там са и две от бъчвите).
 • С.О.4 - писмо; три храста до скалите в залива на намерените хора.
 • С.О.5 - злато; гора вдясно на сребърната шахта.
 • С.О.6 - плочка; храст до олтара с последната група делви със злато.
Глава 1, част 4 (ниво 4)

Препоръки: направете втора ферма, а малко по-късно и втора пекарна.

Общ брой С.О. 7 (седем).

 • С.О.1 - злато; голяма туфа от храсти около делвата край брега.
 • С.О.2 - писмо; храсти вляво на пекарната.
 • С.О.3 - плочка; шубраци вляво на кулата под склада.
 • С.О.4 - писмо; островче с делви със злато около олтара.
 • С.О.5 - рубин; Д.З. - палма под дъскорезницата.
 • С.О.6 - писмо; храст пред палми вляво от къщата на шамана (сцена с изгубеното малко индианче).
 • С.О.7 - злато; палма във втората изсечена гора.
Глава 1, част 5 (ниво 5)

Общ брой С.О. 8 (осем).

 • С.О.1 - писмо; Д.З.1 - сандък.
 • С.О.2 - писмо; два храста на брега под кулата (под серпантина с лилавото цвете) - обикновено там на брега се появяват и дъски.
 • С.О.3 - писмо; сандък и храсти горе вляво над фермата.
 • С.О.4 - злато; храсталак край скалите веднага след прохода на индианеца.
 • С.О.5 - плочка; храсти около олтара с делвите със злато вдясно на сребърната шахта.
 • С.О.6 - злато; палма вдясно на първата лечебна билка.
 • С.О.7 - писмо; Д.З.2 - сталагмит в най-дясната долна камера.
 • С.О.8 - злато; палма над планината за добив на гранит и сребро - точно над сребърната шахта.
Глава 2, част 1 (ниво 6)

Препоръки:

 • Веднага вземете първия С.О. - писмо, което ще разкрие част от територия, а там ще намерите олтар и рубин.
 • Преди да изпълните заръката на индианката, счупете трите делви по наклонената пътека - там има рубин.
 • Като влезете в Д.З.1, веднага счупете първите три делви - и там има рубин.

Общ брой С.О. 8 (осем).

 • С.О.1 - писмо; първата гора.
 • С.О.2 - писмо; Д.З.1 - големият сталагмит вляво на изхода от зоната.
 • С.О.3,4 - писмо; дърво в горичката преди преди прохода с колоните.
  Забележка: откриването на самото дърво се брои за един С.О., а писмото под дървото - за втори.
 • С.О.5 - писмо; Д.З.2 - първо храстче вдясно на изхода от зоната.
 • С.О.6 - злато; Д.З.2 - дърво вляво на хижата.
 • С.О.7 - злато; гора да дървосекача вляво на входа в Д.З.2.
 • С.О.8 - плочка; първият храст долу вляво на ремонтираната къща на работниците (след индианеца).
Глава 2, част 2 (ниво 7)

Препоръки: в Д.З.2 (пещера) първо счупете делвите - една от тях е с рубин.

Общ брой С.О. 9 (девет).

 • С.О.1 - рубин; дърво над каменоделната.
 • С.О.2 - злато; три храста вдясно на мостовете за разрушаване (вляво на трите изпепелени индиански хижи).
 • С.О.3 - писмо; Д.З.1 - самотен храст най-вдясно покрай скалите, под най-десния горен тотем (от петте тотема за възстановяване).
 • С.О.4 - писмо; гората до първия пещерен човек.
 • С.О.5 - писмо; самотен храст вляво от третата кула, откриваща разрушените склад, дом на работниците и каменоломна.
 • С.О.6 - писмо; Д.З.2 - сталагмит пред вратата на горния десен индианец.
 • С.О.7 - писмо; вижда се точно над заключения човек.
 • С.О.8 - злато; дърво край ламите.
 • С.О.9 - плочка; храсти под трите разрушени хижи.
Глава 2, част 3 (ниво 8)

Препоръки: преди да влезете в Д.З.1, счупете делвите край хижите на двамата индианци - една от тях е с рубин.

Общ брой С.О. 10 (десет) по задание, но намерени и отчетени 11 (единадесет).

 • С.О.1 - писмо; самотен храст между две гори, над разрушената дъскорезница.
 • С.О.2 - рубин; дърво вдясно под каменния стълб (тотем) за възстановяване (до индианката).
 • С.О.3 - плочка; самотен храст вляво на каменната пътека, по която се изсичат трънливи храсти.
 • С.О.4 - злато; храсти вдясно преди входа към Д.З.1 (двамата седнали индианци).
 • С.О.5 - писмо; Д.З.1 - храст веднага вдясно до изхода от зоната.
 • С.О.6 - писмо; Д.З.1 - храст над групата намерени хора.
 • С.О.7 - злато; Д.З.1 - друг храст в съседство на горния.
 • С.О.8 - злато; дърво вдясно на трите пирамиди, в основата на кулата за строене.
 • С.О.9 - плочка; храст вляво на каменните стълби, където е старейшината, поискал разрушаването на тотемите на пещерните хора.
 • С.О.10 - злато; гора на първия дървосекач.
 • С.О.11 - писмо; гора на втория дървосекач.
Глава 2, част 4 (ниво 9)

Общ брой С.О. 10 (десет).

 • С.О.1 - рубин; дърво в гора, вляво на моста след първата кула.
 • С.О.2 - злато; дърво вдясно на делвата след тотема на пещерните хора.
 • С.О.3 - писмо; Д.З.1 - един от сталагмитите (общо са 4).
 • С.О.4 - писмо; храст вдясно на тотема, който е между двете езерца.
 • С.О.5 - злато; дърво вдясно на кулата, която е след каменоломната за ремонт.
 • С.О.6 - писмо; храст малко над повредената къща на дървосекача.
 • С.О.7 - писмо; Д.З.2 - вижда се след като кулата се ремонтира до ниво 2.
 • С.О.8 - плочка; самотен храст точно зад индианеца, който пази олтара със златния фрагмент от артефакта.
 • С.О.9 - злато; гора на първия дървосекач.
 • С.О.10 - писмо; гора на втория дървосекач (след първия тотем на пещерните хора).
Глава 2, част 5 (ниво 10) - нивото на супер-ресурсите

Препоръки:

 • Натрупвайте много-много ресурси! Всеки от каменните тотеми изисква много храна и камъни (само за последния тотем ще са ви необходими 150 единици храна и 150 камък). Отделно от това всеки един от индианците ще иска големи откупи. За целта максимално бързо подобрявайте ресурсните постройките до ниво 3, а също така в Д.З.1 след ремонта на голямата ферма и пекарната, постройте още една по-малка ферма и още една пекарна.
 • Пред голямата пирамида: почнете от дясната страна - там една от делвите има рубин.
 • В голямата пирамида: почнете от двете делви долу вдясно - ще намерите рубин.
 • Под нито един сталагмит няма С.О.

Общ брой С.О. 8 (осем).

 • С.О.1 - писмо; самотен храст вляво до първата кула.
 • С.О.2 - рубин; дърво долу вляво на втората кула, малко над индианеца.
 • С.О.3 - писмо; гора на първия дървосекач.
 • С.О.4 - злато; Д.З.1 - гора на дървосекача.
 • С.О.5 - писмо; гора на дървосекача вдясно на пленения човек.
 • С.О.6 - рубин; дърво над лодкаря, вдясно на плодовия храст.
 • С.О.7 - плочка; самотен храст точно под работещия индианец.
 • С.О.8 - писмо; три храста по пътеката покрай планинския масив към намерените хора.
Заключение (ниво 11) - отново ниво на много ресурси

Препоръки:

 • Натрупвайте много ресурси! Но не забравяйте за времето, т.е. не всички постройки подобрявайте до ниво 3.
 • Кулата край фермата - достатъчно е ниво 2.
 • Преди да влезете в Д.З.2 поставете задача "подобряване на кула до ниво 3".
 • Като влезете в Д.З.2 веднага започнете със сталагмита вляво - в делвата след него има рубин.
 • Съберете всички С.О. (без плочката) след победа по време.

Общ брой С.О. 4 (четири).

 • С.О.1 - злато; палма вдясно над фермата.
 • С.О.2 - злато; втора гора в основната зона (вляво на пролива към фермата).
 • С.О.3 - писмо; сандък горе вдясно на фермата.
 • С.О.4 - плочка; сталагмит вдясно до лоста.

Навигация на страницата

нагоре