Раздел: Философия и мисия - ADIANAM Red Hot SpotНавигация чрез Бърз достъпНавигация на страниците в раздела


Съдържание на страницата

Раздел: Опит

Философия и мисия

Филосфия (гр. φιλοσοφια, буквално — любов към мъдростта) — наука за най-общите закони в развитието на природата, човешкото общество и мисленето; мъдрост, наука, знание.

Мисия (лат. missio) — определена задача или поръчка; от тук и мисионер.

Поясненията по-горе са взети от тълковни речници. Ясно, точно и изчерпателно, нали?

А кой от вас не се е натъквал по сайтовете на невероятните бисери от типа на:

  • "нашата философия е ..." (без коментар!)
  • "нашата мисия е ..." или
    "отстоява мисията си на модерен ..."
    (колко мисионери имало у нас! не знаех...)

Зад всичко това се крие празнодумие и стремеж да се позапълни с нещичко абсолютно кухото съдържание на сайта.

Отблъскващо... или стряскащо?

юни 2001 г.