Раздел: Рисуваме забавна панда - ADIANAM Red Hot SoptНавигация чрез Бърз достъпНавигация на страниците в раздела


Съдържание на страницата

Раздел: Опит

Рисуваме забавна панда.

Влади, търпението ти, подкрепата ти, помощта в трудните мигове - това са неоценими неща. Благодаря ти! Получаваш тази малка и красива панда.

По-долу е показана схемата на "правене" на пандичката, но без детайлните обяснения за работа с векторни криви, слоеве, стилове и т.н.

I. Рисуване

  1. Рисуваме главата. Използвани средства: Ellipse Tool; Layer Effects - stroke, inner glow; накрая добавяме слой с преливане от бяло към прозрачно.
    Рисуваме тялото. Използвани средства: Ellipse Tool; Layer Effects - stroke, inner glow.
  2. Следват ушите (два отделни слоя). Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - outer glow. Очите - четири слоя. Използвани средства: Pen Tool и Ellipse tool; Layer Effects - outer glow (за очите) и inner shadow (за зениците).
  3. Рисуваме долните лапи. Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - outer glow.
  4. Рисуваме горните лапи. Използвани средства: Pen Tool; Layer Effects - outer glow.

II. Последни доизкусурявания

  1. Рисуваме муцунката: нос и т.н. - общо четири слоя. Използвани средства: Pen Tool и Ellipse Tool; Layer Effects - stroke, outer glow, drop shadow.
  2. Добавяме слой с преливане от бяло към прозрачно за скриване на част от контура на тялото и... Готово!

Краен резултат:

Навигация на страницата

нагоре