Раздел: Трансформации + създаване на действие - ADIANAM Red Hot SoptНавигация чрез Бърз достъпНавигация на страниците в раздела


Съдържание на страницата

Раздел: Опит

Трансформации + създаване на действие
(Transform + Action)

Adobe Photoshop предлага невероятни възможности. Познаването на техниките като допълнение на въображението предоставят голям простор за работа и водят до много интересни резултати.

Пример за това е изображението вдясно.

I. Подготовка.

 1. Стартирайте Photoshop и създайте нов файл с размери 600 x 600 px
  Нека фонът да е бял (можете да го смените после с какъвто ви харесва)
 2. Изберете Custom Shape Tool > Blob 1 (можете да избере друго или да нарисувайте затворена крива, изобщо - свобода за въображението ви)
 3. Щракнете с левия бутин на мишката в някъде горния ляв ъгъл на "белият лист" и без да пускате бутона, теглете в посока надолу и надясно (т.е. по диагонала) докато се изчертае изображение с размери около 300 х 300 (размерът можете да следите в палета Info; ако тя не е отворена, изберете Window > Info). Щом получите желаната големина, освободете бутона на мишката. Готово, имате подготвено изображение.
 4. За да можете да изпълните следващите стъпки, трябва да изберете Layer > Rasterize > Shape. Обърнете внимание,
  че вече имате два слоя (погледнете палета Layers).

II. Украсяване.

 1. Изберете изображението като натискате клавиш Ctrl и без да отпуската клавиша щракнете върху изображението на слоя (алтернатива: Select > Load Selection). В резултат на това избраното изображение ще има пунктирен контур.
 2. Изберете Gradient Tool от вида Radial Gradient:

  Щракнете да промените цветовете и настрйките:
  • три междинни точки: на 25%, 50% и 75% съответно (разположението на точката можете да променяте много фино в Location); добавянето на нова точка е лесно: щраквате върху долния (или горния) край цветовата ивица и готово.
  • два основни цвята: 333333 и dddddd, които се редуват; цветът можете да промените като щракнете на Color.
  • накрая натиснете бутона ОК.
 3. Запълнете изображението с така направеният градиент в посока от долния десен ъгъл към горния ляв
 4. Приложете Filter > Sketch > Chrome с настройки:
  • Detail: 0
  • Smoothness: 10
  Резултатът е приблизително това, което виждате вдясно.

III. Трансформиране на изображението и добавяне на сянка.

 1. Изберете Edit > Transform > Perspective. Ще се появи правоъгълен контур около изображението, на който има точки за управление (малките правоъгълничета). Хванете долната дясна точка и я извличате до мястото на долната лява (от А към В). За да потвърдите трансформацията, щракнете върху бутончето Commit Transform.
 2. Изберете Edit > Transform > Perspective. Ще се появи правоъгълен контур около изображението, на който има точки за управление (малките правоъгълничета). Хванете горната дясна точка и я извличате до мястото на долната дясна (от А към В). Потвърдете трансформацията като щракнете върху бутончето Commit Transform.
 3. Добавяне на сянка. Изберете Layer > Layer style > Drop Shadow и въведете следните стойности за параметрите:
  • Blend mode: Multiply, Color: 666666
  • Opacity: 75%
  • Angle: 120%
  • Distance: 8 px
  • Spread: 2%
  • Size: 20 px

IV. Action.

Ако разгледате палета Action, ще видите че там се съхраняват изпълнените до момента действия. Е, сега ще направим друг, наименован Action, който ще свърши всичката останала работа вместо нас.

 1. Превключете в палета Action (ако не я виждате: Windows > Action).
 2. Създайте нов Action. За целта: или щракнете на Create New Action (долу вляво, веднага до бутончето Кофа), или щракнете на бутона за помощното меню на палета Action (стрелкичка в кръгче, в горния десен ъгъл на палета).
 3. Отваря се нов прозорец, в който наименовате новият Action (например, Name: PPP) и натискате бутона Record. Автоматично се включва състояние "запис на действията" (червеното кръгче).
 4. Наименовайте новият Action (например, PPP).
 5. Преминете в палета Layers и дублирайте слоя с изображението. Това можете да направите или като влачите слоя до бутончето Create New Layer (долу вляво, веднага до бутончето Кофа), или като щракнете с десния бутон на мишката върху този слой и изберете Duplicate Layer.
  Забележете какво се е добавило в Action. :)
 6. Изберете Edit > Transform > Free Transform. В лентата за управление на трансформацията въведете: ширина 90%, височина 90%, ъгъл на завъртане -10% (минус 10%, а не само 10%). Потвърдете трансформацията като натиснете бутончето Commit Transform.
 7. Спрете записа на Action. За целта преминете в палета Action и натиснете крайното бутонче вляво (веднага вляво до червеното). Готово! Последователността от действията по дублиране на слоя и неговата трансформация са записани. А на екрана се вижда нещо подобно на изображението вдясно.
 8. Остана само да повтаряте действието РРР и да се наслаждавате на промените. С други думи да щракате с бутона на мищката върху Play Selection (триъгълното бутонче, третото от ляво на дясно) толкова пъти, колкото прецените че е необходимо.

Краен резултат:

За да постигна изображението по-долу, щраках на моят Action PPP около 50 пъти.

Навигация на страницата

нагоре