Раздел: Ефект "Лупа" - ADIANAM Red Hot Sopt



Навигация чрез Бърз достъп



Навигация на страниците в раздела


Съдържание на страницата

Раздел: Опит

Ефект "Лупа"

Ефектът "Лупа" е много интересен и лесно може се направи чрез Photoshop в комбинация с ImageReady. По-долу са описани основните стъпки за постигането му, а с малко повече въображение и избор на подходящо графично изображение за основа можете да постигнете много интересни анимации.

В този пример за основа (background) е направено семпло изображение на текст върху цветен фон. Можете да използвате този background за проследяване на описаните по-долу стъпки.

I. Подготовка и обработка на изображението.

 1. Отворете изображението.
 2. Дублирайте фоновия слой (чрез влачене с мишката на слоя до иконката Create New Layer или като шракнете с десния бутон на мишката и изебере от помощното меню Duplicate Layer).
 3. Изключете иконката "око" на дублирания слой.
 4. Преминете в основния слой (иконата четка трябва да е пред основния слой).
 5. Изберете филтър Liquify. Отваря се нов прозорец, в който:
  • от лявата колона изберете Bloat Tool (петият бутон отгоре надолу)
  • в дясната колона изберете Brush Size = 65
  • пак там изберете Brush Pressure = 50
  • "рисувайте" уголемяването на изображението според желанието ви
  • натиснете бутона ОК
 6. Преминете в дублирания слой и включете иконата око.

II. Рисуване на подложка за лупа.

 1. Добавете нов, празен слой.
 2. Чрез Elliptical Marquee Tool очертайте кръг с диаметър 65 пиксела (за по-лесно натискайте бутона Shift докато чертаете)
 3. Запълнете с бяло (Edit > Fill > White, 100%)

III. Рисуване на лупа.

Отворете настройките на Blending Options (като щракнете два пъти с левия бутон на мишката до името на слоя или като щракнете веднъж с десния бутон и изберете от помощното меню Blending Options)

 1. Drop Shadow
  • Blend Mode: normal, color 999999
  • Opacity: 100%
  • Angle: 30°
  • Distance: 6 px
  • Spread: 7%
  • Size: 5 px
 2. Inner Shadow
  • Blend Mode: normal, color 999999
  • Opacity: 54%
  • Angle: 0
  • Distance: 11 px
  • Choke: 0%
  • Size: 13px
  • Conour: ...
 3. Bevel and Emboss
  • Style: Inner Bevel
  • Technique: Smooth
  • Depth: 62
  • Direction: Down
  • Size ~60 (аз избрах 62)
  • Soften ~10
  • Angle: 30°
  • Attitude: 30°
  • Shadow mode: color 999999
 4. Stroke
  • Size: 1 px
  • Position: Outside
  • Color: 666666
 5. Blending Options: Default
  За Advanced Blending настройките са:
  • Fill Opacity: 0°
  • Knockout: Deep

До тук заготовката за лупата е готова. Би трябвало да сте получили изображение, подобно на показаното по-долу. Остава да се "анимира" движението на лупата. За целта щракнете върху бутона за преминаване към ImageReady...

IV. Анимиране в ImageReady.

 1. Превключете в Animation Panel
  (ако не е отворен, тогава изберете: Window > Animation).
 2. Щракнете върху Frame 1.
 3. Щракнете върху бутона Duplicate Frame.
  Автоматично активен става Frame 2 (индикация за това е цветовото окантяване на рамката). Проверете в панела Layers, че активен е слоя с лупата (иконата четка показва кой е активният слой).
 4. Преместете лупата до крайната точка на анимацията (на картинката преместването е от А до В).
 5. Щракнете върху бутона Tween...
  Отваря се нов прозорц, в който въвете Frames to Add: 5 и щракнете бутона ОК. В панела за анимация вече имате не 2, а 7 рамки (Frames). Можете да променяте позицията на лупата във всяка отделна рамка, можете да махнете някоя рамка (като влачите рамката до бутона Trash). Имате пълна свобода! Аз лично изтрих една от рамките за да се намали броят им (това определено влияе върху големината на крайният резултат: размера на GIF-file).
 6. Aнимацията в обрана посока: от В към А.
  • Щракнете върху последната рамка (с номер 7), натиснете левият клавиш Shift и без да го пускате шракнете на рамка 2 (може и в обратен ред: първо на рамка 2, после на рамка 7). Избраните рамки са променен цвят (окантени).
  • Отворете менюто на панела за анимация (т.е. щракнете на стрелката в кръгче в горния десен ъгъл на панела за анимация) и изберете Copy Frames.
  • Отново отворете същото меню и изберете Paste Frames...
  • Отваря се нов прозорец, в който се посочва желаната позиция за добавяне на рамките. В случая изберете Paste After Selection и натиснете ОК. В резултат на това копираните рамки ще бъдат добавени в края, след рамка 7. Забележете, че цялата група от добавени рамки е селектирана (окантена).
  • БЕЗ ДА щракате върху рамките (за да остане селектирана поредността от добавени рамки, отворете менюто на панела за анимация и изберете Reverse Frames. Резултатът е, че избраните рамки вече са подредени в обратен ред.
 7. Времетраене на всеки кадър (рамка) - Delay Time.
  Изберете всички рамки и щракнете върху малката стрелкичка до sec. Отваря се меню с подредени във възходящ ред стойности за бързо избиране. Натиснете Other... и въведете 0.35 seconds. Потвърдете с бутона ОК. На рамка 1 задайте време 0.7 секунди. Естествено, че можете да зададете и други стойности.
 8. Преглед на анимацията: натиснете бутончето Play/Stops animation. След прегледа можете коригирате отделните рамки докато постигнете желания ефект.
 9. Оптимизация и запис на файла.
  • Отворете менюто на панела за анимация и изберете Optimize Animation..., потвърдете с ОК.
  • В панела Optimaze (ако не се вижда, включете от Window > Optimaze) изберете Format: GIF, Reduction: Perceptual.
  • Изберете File > Save Optimized As...

Ето какво може да се направи:

Навигация на страницата

нагоре