Раздел: Пътят на сълзите - ADIANAM Red Hot SoptНавигация чрез Бърз достъпПояснение за страницата и/или навигация

Навигация на страниците в раздела


Съдържание на страницата

Раздел:

Пътят на сълзите

Дълго се мъчих с това, което не умея. А не умея да живея по тертип, по шаблон. А те, Шаблоните, всяка сутрин и всяка нощ, строени в редичка, ми повтарят:

DTH

— Или ще ни обикнеш и приемеш завинаги, или ще ти преградим пътя!

— Странен избор — им казах. — Излиза, че при всяко положение трябва да стана това, което не съм всъщност?

— Глупости — отвърнаха Шаблоните. — И без това ще те направим такава, каквато трябва да си...

Обърках се от думите им, слисах се. И изведнъж видях мишка. Малка, сива мишка, а от очите й капят сълзи. И във всяка търкулнала се сълза - моето отражение.

Тогава бързо се превърнах в мишка и хукнах към онзи край на поляната, който беше моето спасение!

Шаблоните ме наблюдаваха учудени и преизпълнени с недоумение. Защото те все още не знаеха как да преградят пътя на бягащата мишка. Как да изтрият пътя на сълзите...

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Навигация на страницата

нагоре