Раздел: Описание на играта "Готино е да бъдеш бог!" - ADIANAM Red Hot SoptНавигация чрез Бърз достъпНавигация на страниците в раздела


Съдържание на страницата

Раздел: Опит

Готино е да бъдеш бог!

Анотация

Да си Бог от Капитолия и да оцелееш въпреки трудностите, интригите на другите богове, независимо от тайните съобщества, съпътстван от коварството и любовта - такава орис за някои е мечта, за други предизвикателство. Синът на Сатурн поема бремето на подобно наследство защото иска да бъде един от могъщите богове, да изгради и развива силна империя, покрай това и в крайна сметка да спечели Венера. Главното обаче е да покаже на Съвета на римските богове кой е той и колко е Готино да бъдеш Бог!

Готино е да си бог!

Пояснение

Тук няма да намерите универсално и еднозначно цялостно постъпково разяснение на играта. Стратегическият тип игри не подлежи на описание от типа "първо това, после - онова". Всеки играч сам преценява какво да прави: дали да следва една след друга поставените задачи или да потърси такова решение, което да доведе до най-малко поражения. Моята първоначална идея беше да предоставя схемата на разполагане на храмовете и олтарите, но реших да добавя някои разяснения и хитринки, които биха били от полза. Всъщност, някои от тези "хитринки" са резултат от грешките на разработчика.

Цели на играта

Играта не е екстремна, тя е чисто стратегическа и е много приятна за любителите на подобни развлечения. Не е обособена в отделни нива, а е последователност от епизоди, като не е за време, с изключение на някои конкретни задачи (например: да се натрупат и/или предадат еди-колко-си единици храна за еди-колко-си минути). Поставените задачи са в един и същи ред при всяко последващо преиграване. Но тяхното изпълнение определя играча.

Реплики

Общи насоки

Разгледайте внимателно информационната част на играта (долната лента). Там ще следите ресурсите и просперитета (статистиката) на цивилизацията.

Разглеждайте внимателно новооткритите зони. Така ще набележите как да ги обработите и какво и къде да строите.

Не следвайте сляпо поредността на поставените задачи. Има ограничена възможност за лавиране, особено когато изучавате науките.

Започвайте нов строеж или подобряване на обект в началото на деня (следете времето в горния десен ъгъл на екрана) за да успеете до вечерта - така ще получите по-добър ресурс преди края на дневния цикъл.

Ако имате изгодна "оферта" - постарайте се да я изпълните навреме. Например: да съберете определено количество ресурс и за награда получавате пари или "божествена" сила.

Някои от времевите задачи от различните гилдии не са изгодни и вие преценявате дали да ги изпълните или не. Например: да предадете определено количество ресурс и за награда получавате пари, но ако продадете същото количество ще получите по-голяма сума.

ВНИМАНИЕ: следете за количеството ресурси, с които разполагате!

Не допускайте да паднат под критичния минимум, иначе хората ще започнат да стачкуват, което не е във ваша полза. Следете колко произвеждате и колко се употребява (например: произвеждате 10 единици пшеница, следователно нивото на мелницата да е такова, че да не използва повече от 10 единици брашно).

Типове задачи

При умел подбор на последователността на задачите и изучаването на науките обаче може да се изгради процъфтяващ град с минимални поражения, нанесени от вашите два противника (Марс и Хера).

Задачите, поставени от Марс или Хера по принцип са във ваш ущърб (можете да платите откупа или да понесете разрушителните последствия), но има две от тях, които не може да не изпълните, а именно: да дадете "меча на Ахил" на Марс и да заплатите последната поискана сумата от Хера.

Исканията на Венера са задължителни, но пък целят красота при градежа на империята.

Награди

Постиженията се награждават, а тези награди увеличават нивото на цивилизацията.

Например: построени 40 здания, или отсечени 100 дървета, или направени 50 пътни настилки, или пресушена цялата вулканична зона, и т.н. За всяко едно от тези неща получавате бонус!

По този начин събирате допълнителни точки към вашия просперитет, а това ви позволява не само да изучавате следващите науки. Получените от вас награди можете да видите или от главното меню, или от раздел "Статистика" (иконката медал).

Науките

Наука

Всяка наука допринася за увеличаване на просперитета на цивилизацията, дава нови знания и умения, като повечето от тях позволяват да се строи нов обект (например: път).

За всяка наука са необходими определени ресурси, а понякога и наличието на конкретни обекти
(например: да е построен университет).

От картинката се вижда, че за "Строителство" се изисква:

Науката "Строителство" предхожда изучаването на:

Поредност на изучаване на науките и съвети за някои от задачите

Понеже не съм привърженик на войните, затова намерих начин да изиграя играта така, че максимално да избегна конфронтацията. По-долу е тази поредност на действия, която позволява да се завърши играта с такива срещи с Марс и Хера, че да има минимални разрушения на обектите. Е, за сметка на съответното количество пари, разбира се! Описанието е разделено на епизоди според увеличаването на територията.

Епизод 1 - базова зона
 1. Математика - няма избор, защото е базова наука.
 2. Пари - веднага строите пазар - (носи допълнително пари в хазната).
 3. Земеделие - веднага строите поле за зеле.
 4. Архитектура - веднага се заемате със задачата да подобрите обектите до ниво 2 (н.2):
  • едно от училищата (да натрупва по-бързо знания);
  • домовете на дървосекачите (повече дърва за градеж);
  • таверна (за да има места за новите жители);
   ВАЖНО: задачата от Юпитер за разчистване на каменните струпвания отлагате за много по-късно!
  • поле със зеле;
  • Началото
   Началото...
  • рибарска хижа;
  • второ поле със зеле;
  • строите трети дом на дървосекач;
  • и т.н. докато подобрите всички обекти.
 5. Консервиране - строите хамбар.
 6. Ритуали - за да може да строите олтари.
 7. Инженерство.

Към момента би трябвало да имате:
- 3 таверни н.2
- 3 училища н.2
- 3 дома на дървосекачи (н.2)
- 2 хамбара н.1
- 2 рибарски хижи н.2
- 2 зелеви полета н.2
- 2 пазара н.2
- 2 палатки на строителите н.2
Сега се заемате с разчистването на каменните струпвания.

Епизод 2 - Вулканична зона.
Лава и олтар
Лава и олтар.

Щом се разкрие територията - веднага строите олтар! По този начин за пореден път изпреварвате заданията на играта и, ако до момента сте били съобразителни - получавате наградата "Пророк" (за предугадени 5 задачи).

Появява се главната героиня - Венера. Брат й Меркурий ви съветва да й посветите стих. За тази цел трябва да изучите "Литературата". Пътьом ви моли да му намерите летящите сандали. Захващате се да разчиствате повалените дървени боклуци за да ги намерите, а "Литературата" - оставяте да чака докато й дойде времето!

 1. Животновъдство - строите ферма за мляко, н.2.
 2. Пшеница - строите нива за пшеница, н.2.
 3. Дървообработка - дъскорезница, н.1.
 4. Млекопреработка - строите мандра н.2.
 5. Пътища - и се захващате с поредната задача на Меркурий: строеж на дървен път. Успоредно с това разчиствате основния терен и строите четвъртото училище.
 6. Ландшафтна архитектура - строите 5 тумбички с цветя.
 7. Кладенец - строите 4 кладенеца.
 8. Пресушаване на блата - захващате се с вулканичната зона и след приключване на нейното разчистване и пресушаване получавате поредната награда.
 9. Философия - без тази наука не можете да продължите напред.
  Към този момент сте натрупали знания, но не продължавате с тях, а се захващате да увеличите нивото на цивилизацията. За целта продължавате дървения път, строите още едно училище, таверна, олтар и в крайна сметка получавате награда "Архитект".
 10. Банкерство - строите банка. Продължавате с дървения път (около олтарите) и получавате награда "Строител на шосета". Поздравления: нивото на цивилизация е 700 и имате възможност да усвоявате други науки.
 11. Строителство - започвате поетапно подобряване нивата на обектите.
 12. Каменодобив - строите каменоломна.
 13. Мелница - строите обекта, н.1.
 14. Търговски пост - изучавате и вече няма мърдане, следващата наука е Литературата, но преди това трябва да сте постигнали следното:
  - вместимост на божествената сила 200 единици
  Олтари и път
  Олтари и път.

  - 79 жители (от общо 80 възможни)
  - 5 таверни н.3
  - 5 училища н.3
  - 5 олтара н.2
  - 3 дома на дървосекача н.3
  - 3 хамбара н.3
  - 2 палатки на строителите н.2
  - 2 рибарски хижи н.3
  - 2 пазара н.3
  - 2 зелеви полета н.3
  - 1 пшенична нива н.3
  - 1 дъскорезница н.3
  - 1 ферма за мляко н.3
  - 1 мандра н.3
  - 1 мелница н.1
  - 1 банка н.3
  - 1 каменоломна н.3.
 15. Литература - и край на идилията.
  Венера е във възторг, а Марс е разярен. Първият сблъсък с него е неизбежен - той поставя неизпълнимото условие за откуп от 25 хиляди (максимумът, който можете да съберете, е 20 хиляди). Кротко изчаквате да мине времето (1 минута). Марс побеснява и започва да сипе огън и жупел, а вие - вие тръчкате и гасите пожари...
  Съвет: използвайте магическата ръка и бързо изгасете огъня.
 16. Университет - за сега нямате капацитет за да построите университет; изчакайте малко с този обект.
  Следва бърза поредица от различни задачи, които обаче вече са "изпълнени" (ако сте следвали описаната по-горе последователност), и за награда получавате "Лавровия венец".
Епизод 3 - Викториус и Колесницата на боговете.
Храмове и олтари
Храмове и олтари.

Преди да изследвате Колесницата на боговете, изпълнете исканията на Викториус и разчистете място за нови строежи.
Построявате една таверна (н.3) и веднага след това университет (н.1).
Сега вече можете да се захващате с Колесницата...

 1. Наградата за изследването й е науката "Религия" - веднага строите храм.
  ВНИМАНИЕ: изчакайте с фонтаните!
  Това е следващия сблъсък с Марс!
  Заемете се с други неща: храмът да е н.3, пресушавайте блата, направете още 2 хамбара от н.3, и т.н.
  И най-вече събирайте пари: чрез търговия, с помощта на Божествената сила и Златната жила.
  Когато сте готови - строите фонтаните, плащате на Марс две хиляди и спокойно продължавате напред.

 2. Каменни пътища.
 3. Изпичане на хляб - веднага строите хлебопекарна н.2.
 4. Обработка на камък - строите каменоделска работилница.
Схеми на изграждане на пътя и на разположение то на храмовете и олтарите
Схеми
Епизод 4 - блата.

След пресушаването на блатата се захващате да планирате кое къде да бъде, премествате сградите, изобщо - градоустройство с пълна пара. Не забравяйте да трупате пари! И не бързайте с поредния каприз на Венера! Вече знаете какво следва. :)

 1. Акведукт - и веднага строите три (един край втората каменоломна, един край стълба до недостъпната зона, един в най-горната зона).
 2. Изкуство - строите театър.
 3. Градоустройство.
 4. Навигация.
 5. Мореплаване.
 6. Мостостроене - строите мост.
Епизод 5 - островът.

Тук има много работа по разчистването, но имате предостатъчно време за това. Само на острова могат да се строят "чудесата на света" и грандиозните обекти - Висящите градини, Родоския колос, Александрийския фар, Величествения храм, Колизей, Сенат. Но тези обекти изискват много знания и още повече пари.

Остават и най-скъпите науки. В каква последователност ще ги изучавате - няма никакво значение. За целта обаче е необходимо да построите или още училища, или втори университет. Решавате какво да бъде.

Продължавате с трупането на средства и се подготвяте за поредна среща с Марс.

Построявате пейките за отмора, които иска Венера.

Към момента би трябвало да имате пет храма и пет олтара (както е показано на схемата), а също така да сте събрали над 15 хиляди.

Идеята на Меркурий за короната е гениална, но и... Ще видите реакцията на Марс и ще имате честта да се запознаете с Хера.

Епизод 6 - търговията.

От тук нататък нещата са сравнително гладки и дори малко скучни. Продавате, трупате пари, изучавате последните няколко науки, с които да построите грандиозните обекти на острова. Е, и да платите последния подкуп на Хера (за този нямате избор - плащате).

Но въпреки всичко си заслужава да минете играта до край поне заради забавните реплики на боговете.

Реплика на Марс

А също така да видите как Марс се отказва от Венера само заради един меч... Мъже!

Колкото до самите "чудеса на света" и грандиозните обекти - за построяването на всяко едно от тях ще получите одобрението на съответния възложител (бог или богиня) на предстоящия Съвет на боговете.

Въпрос за размисъл: Дали тогава е имало Капитолийска служба за борба с измамите
O(C)LAF - Office Capitole de Lutte Anti-Fraude?

Вместо заключение

Грешките в играта, които аз намерих: построявате път, получавате наградата, а после спокойно можете да го разрушите, но въпреки това търговията, зависеща от пътя, си върви по мед и масло. Е, именно за тези грешки споменах в началото. :)

Образование - науките в играта точно това целят. И това е похвално! От друга страна, преплитането на древногръцките и древноримските митове може и да е забавно, но изобщо не се вместват в тази цел!

Съвет на боговете - състои се от шестима богове и шест богини:
- Юнона, Веста, Минерва, Церера, Диана, Венера;
- Марс, Меркурий, Юпитер, Нептун, Вулкан, Аполон.

Както се вижда, този списък не включва Флора.

Извод: или преводачът е слаб (не съм играла английската версия), или сценаристите на разработчика са слаби.

Навигация на страницата

нагоре