Раздел: Компютър - ADIANAM Red Hot SpotНавигация чрез Бърз достъпПояснение за страницата и/или навигация

Не е никак лесно да се твори с помощта на компютър. Причината е само една: недостигът на време. В работата непрекъснато се гонят някакви срокове, у дома винаги има още нещо недосвършено...
Остава късната доба на нощта. И се краде от съня, което автоматично се отразява на качеството, а желаното все по-трудно се постига. Обаче удоволствието от крайния резултат си заслужава недоспиването и многочасовото усърдие.


Съдържание на страницата

Раздел: Компютър