Раздел: Опит - ADIANAM Red Hot SpotНавигация чрез Бърз достъпПояснение за страницата и/или навигация

Когато е трудно да се измисли дума, обединяваща в едно "споделено", "мисли" и "нещо просто ей така", тогава тривиално се пише друго. Или се използва ръководство (анг. Tutorials).
Това ли е наистина? Според мен — не! Можем само да споделим своят опит. И ако се намери поне един човек, намерил нещичко и за себе си от това споделяне — значи сме успяли.
Всяко друго тълкувание е самозаблуда.


Съдържание на страницата

Раздел: Опит